Trinkelių klojimasTvorų statymą reguliuoja statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2002, įsigaliojęs 2010 m. sausio 17 d.
Mieste statant tvorą iki 1,8m aukščio: neprivalomas projektas; nereikalingas statybos leidimas; neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą; neprivaloma statybos techninė priežiūra; nereikalingas statybos leidimas tvorą griauti; neprivaloma atlikti kadastrinius matavimus, pripažinti ją tinkama naudoti ir registruoti Nekilnojamojo turto registre.
Statant tvorą nuo 1,8 iki 2 m aukščio: rengiamas supaprastintas tvoros projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti tvoros architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus; nereikalingas statybos leidimas (vietoj jo reikia raštiško valstybės tarnautojo pritarimo); neprivaloma tvoros projekto vykdymo priežiūra; neprivaloma tvoros statybos techninė priežiūra; nereikalingas statybos leidimas tvorą griauti.
Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros pusėje (tarp (>) 315° ir (<) 45°) – ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 50 proc. bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą); statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225°  ir 315° ) pusėse – ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25 proc. bendro tvoros ploto; statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>) 135° ir (<) 225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.
Statant tvoras tarp sklypų, kurių paviršius turi skersinį (tvoros atžvilgiu) nuolydį, tvoros aukštis (įskaičiuojant į jį cokolį – atraminės sienutės viršutinę dalį) skaičiuojamas (matuojamas) nuo aukštesniojo žemės paviršiaus. Tvoros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nutekėti nuo gretimo sklypo; kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo sklypo savininku, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą) ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą, gavęs gretimo sklypo savininko sutikimą raštu.
Jums gali būti reikalinga ir specialisto konsultacija, svarbu pasitarti ir su kaimynais, net jeigu jūsų planuojama tvora nepažeis teisės aktų reikalavimų.